Pagal
Žyma: miško pardavimas

Apie ūkininkavimo šalies miškuose ypatumus

Apie ūkininkavimo šalies miškuose ypatumus

Dažnai pasigirsta priekaištai, kad valstybinius miškus valdančioms urėdijos suteiktos geresnės sąlygos, nei privatiems miškų savininkams. Dažnai privatūs miško savininkai parduoda mišką iki galo neišsiaiškinę savo galimybių ir teisių. Pasitaiko atvejų, kad miškas paduodamas, nes miško savininkas pamato, jog pelno iš jo artimiausiu nepavyks gauti.

miško kirtimas

Valstybinius miškus pasitikėjimo teise valdo miškų urėdijos. Privatūs miškai priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims. Pagal miško įsigijimo būdą miškų urėdijos aiškiais pranašesnės, nes jos nereikėjo lėšų miškams įsigyti. Be to, jos prieš 15 metų pasirinko, kuriuos miškus pasilikti sau, o kuriuos plotus skirti nuosavybei atkurti. Net ir dabar valstybės miškams panaudai perduodami geriausi sklypai, o aukcionams skiriamos mažos valdos, dažnai be privažiavimo kelių. Atkreiptina, kad žemės ūkyje ūkininkams buvo  sudarytos lengvatinės sąlygos įsigyjant iš valstybės žemę, o miškų savininkams tokių sąlygų nenumatyta. Fiziniai asmenys daugiausiai miškų įsigijo už sovietinio režimo nusavintą turtą. Nuosavybei atkursti buvo pasirinkti prastesni miškai, t.y. maži miško masyvai su pamiškėmis, suformuoti sklypai, prie kurių privažiuoti sunku, pasitaiko tokių, prie kurių visiškai nėra privažiavimo kelių, o esami keliai savininkams nepriskirti. Pastebima, kad miško savininkai negali pasinaudoti ES parama.

Juridiniai asmenys miško sklypus turėjo nusipirkti. Dažniausiai jų pardavėjai buvo fiziniai asmenys, kuriems sklypai buvo sugrąžinti už nusavintą turtą. Taigi juridiniais asmenys įdėjo savo lėšų miškui įsigyti, tiesa, nemaža jų kapitalo dalis užsienietiška.

Fiziniai asmenys valdo labai smulkius miško plotus. Todėl didžiosios dalies fizinių asmenų veiklos pelningumas savaime yra mažesnis.

Dar vienas niuansas, kas sukelia privačių miško savininkų nepasitenkinimą, tai santykis su PVM. Pats didžiausias mokestis, kurį sumokame yra 21 proc. PVM. Būtent per jį vieni miško savininkai tampa pranašesni už kitus, o kiti diskriminuojami. Diskriminacija vykdoma pirmiausia fizinių asmenų atžvilgiu. Visuose ūkininkavimo srityse: įsigydami sodmenis, samdydami rangovus miškui sodinti, fiziniais asmenys susigrąžinti PVM neturi galimybės. Taigi, jei skaičiuosime, tai veikla savo valdose fiziniams asmenims kainuoja daugiau nei juridiniams.

Taigi dažni miško savininkų pasipiktinimai neteisinga miškų valdymo sistema dažnai lieka neišgirsti. Kita vertus pakeisti nusistovėjusią tvarką yra labai sudėtinga ir užtruks gana ilgai.